Rutavdrag

ALLMÄN INFO

Rutavdrag

 

Det är 50 procent av arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag. Kostnader för material, utrustning, resor eller administration i samband med arbetet ger alltså inte rätt till avdrag.

 

 

Villkor för att få rutavdrag

 

För att du ska kunna ta del av rutavdraget behöver du uppfylla en del villkor och lämna korrekta uppgifter till utföraren som du har anlitat.

 

Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Rutavdraget får dock bara uppgå till 25 000 kronor för den som inte är 65 år vid 2016 års ingång. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rot- och rutavdrag. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda.

 

Läs mer på Skatteverkets hemsida